ATAK ÚKLID

úklid Naše úklidová firma vznikla roku 1995 nejprve jako fyzická osoba, později byla přeměněna na s.r.o. V začátcích jsme poskytovali především jednorázový úklid, dále pak i pravidelný denní úklid jak pro firmy, tak pro domácnosti (hospodyně). Pravidelný úklid patří mezi nejdůležitější část služeb, které naše firma nabízí. Naším cílem je v plném rozsahu zbavit zákazníka starostí o perfektní vzhled daného objektu či budovy. Je pro nás samozřejmostí zajistit a splnit jakékoli požadavky týkající se služeb, které nabízíme. Na základě dlouholetých zkušeností na tomto poli jsme schopni zohlednit individuální požadavky našich klientů. Aplikací moderních metod se nám daří poskytovat kvalitní služby za finančně nenáročných podmínek. Naše firma poskytuje služby více než 30 organizacím. Provádíme komplexní úklidové práce a to jak vnitřních, tak venkovních ploch. Úklid venkovních ploch zahrnuje nejen odklízení sněhu, ale i údržbu zeleně. Zároveň poskytujeme i další služby nesouvisející s úklidem.

GARANCE KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Největší důraz klade naše úklidová firma na kontrolní činnost. Kontrola je prováděna na několika úrovních. Záleží zde na velikosti zakázky, vícesměnném provozu apod. U menších objektů, kde je počet pracovníků menší než 3, kontrolu provádí provozní technik nebo vedoucí firmy.
U větších objektů provádí kontrolu: vedoucí směny, provozní technik, vedení firmy. Vedoucí směny v tomto případě funguje i jako okamžitý kontakt se zákazníkem, ale i s provozním technikem a řeší tak případné problémy spojené s úklidem. V případě absence některého ze zaměstnanců (nemoc apod.) firma poskytuje okamžitý zástup.

POLITIKA JAKOSTI

NAŠI ZAMĚSTNANCI

Při výběru zaměstnanců preferujeme především:

  • pečlivost
  • spolehlivost
  • slušné vystupování
  • bezúhonnost
  • občanství ČR

U všech našich zaměstnanců, jakož i u zaměstnanců nově přijatých je provedeno školení technologických postupů, školení v oblasti používání čistících chemických prostředků a z bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

HLAVNÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY, POJIŠTĚNÍ

úklid Ve smlouvě o dílo se naše firma zavazuje nést odpovědnost za škody způsobené zaměstnanci firmy. Pro takový případ jsme pojištěni na částku 10 mil. korun.